AdvanceBio SEC カラム 価格表および仕様

AdvanceBio SEC カラム 価格表および仕様

部品番号結合相寸法(mm)粒子径(µm)説明価格
PL1580-5250AdvanceBIO SEC4.6x3001.9AdvanceBIO SEC 120Å462,000
PL1580-3250AdvanceBIO SEC4.6x1501.9AdvanceBIO SEC 120Å325,000
PL1580-1250AdvanceBIO SEC4.6x301.9AdvanceBIO SEC 120Åガードカラム99,000
PL1580-5201AdvanceBIO SEC4.6 x 3001.9AdvanceBIO SEC 200Å462,000
PL1580-3201AdvanceBIO SEC4.6 x 1501.9AdvanceBIO SEC 200Å325,000
PL1580-1201AdvanceBIO SEC4.6 x 301.9AdvanceBIO SEC 200Åガードカラム99,000
PL1980-3250PKAdvanceBIO SEC2.1x1501.9AdvanceBio SEC 120A 1.9um 2.1x150mm PEEK251,000
PL1980-3201PKAdvanceBIO SEC2.1x1501.9AdvanceBio SEC 200A 1.9um 2.1x150mm PEEK251,000
PL1980-1250PKAdvanceBIO SEC2.1x501.9AdvanceBio SEC 120A 1.9um 2.1x50mm PEEK232,000
PL1980-1201PKAdvanceBIO SEC2.1x501.9AdvanceBio SEC 200A 1.9um  2.1x50mm PEEK232,000
PL1180-5350AdvanceBIO SEC7.8 x 3002.7AdvanceBIO SEC 130Å286,000
PL1180-3350AdvanceBIO SEC7.8 x 1502.7AdvanceBIO SEC 130Å207,000
PL1580-5350AdvanceBIO SEC4.6 x 3002.7AdvanceBIO SEC 130Å251,000
PL1580-3350AdvanceBIO SEC4.6 x 1502.7AdvanceBIO SEC 130Å182,000
PL1180-1350AdvanceBIO SEC7.8 x 502.7AdvanceBIO SEC 130Åガードカラム93,000
PL1580-1350AdvanceBIO SEC4.6 x 502.7AdvanceBIO SEC 130Åガードカラム93,000
PL1180-5301AdvanceBIO SEC7.8 x 3002.7AdvanceBIO SEC 300Å286,000
PL1180-3301AdvanceBIO SEC7.8 x 1502.7AdvanceBIO SEC 300Å207,000
PL1580-5301AdvanceBIO SEC4.6 x 3002.7AdvanceBIO SEC 300Å251,000
PL1580-3301AdvanceBIO SEC4.6 x 1502.7AdvanceBIO SEC 300Å182,000
PL1180-1301AdvanceBIO SEC7.8 x 502.7AdvanceBIO SEC 300Åガードカラム93,000
PL1580-1301AdvanceBIO SEC4.6 x 502.7AdvanceBIO SEC 300Åガードカラム93,000

AdvanceBIO SEC タンパク質標準 の仕様および価格表

部品番号結合相寸法(mm)粒子径(µm)説明価格
5190-9416AdvanceBIO SEC 130Åタンパク質標準、1.5 mLバイアル31,000
5190-9417AdvanceBIO SEC 300Åタンパク質標準、1.5 mLバイアル31,000